INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BATMAN İLİNİN EKONOMİK DURUMUNUN GENEL ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Batman ili ekonomik açıdan farklı özelliklere sahip olan bir ildir. Batman ili ekonomisinin temel dayanağını tarım, hayvancılık ve petrol oluşturmaktadır. Batman ilinin mevcut durumu incelendiğinde az gelişmiş bir il görünümünde olsa da, sahip olduğu ekonomik gelişme potansiyeli ile bölgedeki diğer illerden ayrışmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada Batman ili farklı ekonomik yönlerden değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu sayede ilin mevcut ekonomik durumu hakkında bilgi sahibi olunmak istenmiştir. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda Batman ilinin ekonomik verilerinin genel olarak geçmişe kıyasla olumlu bir seyir gösterdiği, buna karşılık sahip olduğu ekonomik potansiyeli tam anlamıyla kullanamadığı görülmektedir.Keywords
Batman, Ekonomi, Gelişmişlik

References