INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


XIX. YY. FİLİSTİN TOPRAKLARINDA DİRENİŞ EDEBİYATININ ORTAYA ÇIKMASINA SEBEP OLAN KÜLTÜREL VE SİYASİ OLAYLAR

Filistin direniş edebiyatı Filistin halkının yaşadığı zorlukları ve acıları edebiyat yoluyla tüm dünyaya ulaştırmayı kendine görev edinmiştir. Direniş yazarlarının birçoğu, hayatları boyunca işgal altındaki Filistin topraklarında yaşamış ve işgalcilerin zulümleri karşısında her zaman kalemlerini silah olarak kullanmışlardır. İşgal karşısında verilen mücadelede, kalemin etkisinin, silahın etkisinden daha geniş olduğu ortadadır. Silah, mücadelenin tek cephesinde etkili olurken, kalem her iki cepheyi de etkilemektedir. Sansürlerin ve baskıların beraberinde getirdiği ve Filistin halkının yaşadığı bu zorluklar, edebiyat alanında birçok makale, hikâye ve şiirde konu edilmiştir. Tevfik Zeyyâd’ın ‘المستحيل’ şiiri, Semih el-Kâsım’ın ‘بطاقة من سوق البطالة’ şiiri ve Mahmut Derviş’in birçok şiiri bu konuları işlemiştir. Bu konular karşısında kaleme alınan eserler, direniş edebiyatının oluşumunda önemli yer tutmaktadır. Bu zor şartlar ve onlara karşılık olarak gösterilen tepkiler Filistin topraklarında mukavemet olgusunu gerek edebiyatta, gerekse normal hayatta ortaya çıkartan sebepler olarak sayılmaktadır. Filistin topraklarında ortaya çıkan direniş edebiyatının tarihçesi aynı zamanda Filistin halkının yaşadıklarının da bir tarihçesi niteliğindedir.Keywords
Belağat, Filistin Edebiyatı, Direniş Edebiyatı, İşgal

References