Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YENİ BOLU ADLİYESİ MİMARİ TASARIMI SÜRECİNDE DEĞER YÖNETİMİ UYGULAMALARI

Adliye binalarının programlarının ve gereksinimlerinin, çok yönlü bir planlama, programlama, tasarım ve inşaat süreci ile geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kompleks sürecin yönetiminde sınırlı kaynakların kullanımı ile azami verim elde edilmesi çalışması olan Değer Yönetimi (VM) sürecinin uygulanması hem ekonomik iyileşme sağlayıp hem de işlevsellik açısından binaya değer katacaktır. Değer yönetimi Amerika Birleşik Devletleri’nde İkinci Dünya Savaşı sırasında sınırlı kaynaklardan azami verimi elde etmek için ortaya çıkmış bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. ABD’de 1950lerden bu yana kullanılmakta olan değer yönetimi, ülkemizde ‘en ucuz’ seçenekten ‘en iyi değer’ seçeneğine geçişte kullanılabilecek bir yöntem olarak değerlendirilmelidir. Bu süreç imalat endüstrisinde ortaya çıkmasına rağmen, inşaat sektörü dahil olmak üzere, geniş bir disiplin yelpazesine etkili bir biçimde uygulanabilir. Bundan dolayı, inşaat projelerinde değer yönetimi ilkelerinin ve metodolojisinin, sadece kaynaklardan daha iyi bir değer elde etmek için değil, aynı zamanda daha iyi iletişim, daha iyi ekip çalışması, tedarik zincirinin daha iyi ayarlanması gibi yardımcı faydalar sağlayacağı belirtilmelidir. Bu makalede Yeni Bolu Adliyesi mimari tasarımı sürecinde değer yönetimi uygulamaları anlatılmakta ve bir Türkiye örneği olarak değer yönetimi uygulaması örneklendirilmektedir.Anahtar Kelimeler
Adliye, Adliye Tasarımı, Değer Yönetimi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri