Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YETENEK YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BİR İLAÇ İŞLETMESİNDE UYGULAMA

İşletmeler, yetenek yönetimi uygulamaları ile çalışanlarını rakip işletmelere kaptırmamak ve yetenekli adayları kendilerine çekebilme adına uygulamalar ve stratejiler geliştirmeye başlamışlardır. Bu nedenle, yetenekli çalışanları elde etme ve tutmaya yönelik işletmenin gerçekleştireceği yetenek yönetimi ve örgütsel bağlılığa yönelik uygulamaları, çalışanların işten ayrılma niyetlerini azaltacaktır. Bu çalışmada da, yetenek yönetimi ve örgütsel bağlılığın çalışanların işten ayrılma niyetini etkileyip etkilemediğinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modelinde yapılmış nicel bir çalışmadır. Örneklemi, İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir ilaç firmasının 96 çalışanı oluşturmaktadır. Kullanılan veriler, çalışanlara ait sosyo-demografik özellikler ve çalışanların yetenek yönetimi, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti ölçeklerinden aldığı puanlardan oluşmaktadır. Yetenek yönetimi ve örgütsel bağlılığın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi çoklu regresyon analizi ile araştırılmıştır. Araştırma sonucunda yetenek yönetimi ve örgütsel bağlılığın işten ayrılma niyeti üzerinde etkili olduğu görülmüştür.



Anahtar Kelimeler
Yetenek Yönetimi, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   



Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri