Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SOSYAL MEDYANIN STRATEJİK YÖNETİM KARARLARINA VE İŞLETME KARLILIĞINA ETKİLERİ

Çalışmada amaç, sosyal medyanın stratejik yönetim kararlarına ve işletme kârlılığına etkilerini incelemektir. Çalışmada, küçük ve orta ölçekli örgütlerin; sosyal medya kullanım alışkanlıkları, kullanım amaçları ve sosyal medya algıları ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışmada, sosyal medyanın; birçok faaliyet alanında, iletişimde, pazarlamada, tedarikte ve tanıtımda temel araçlardan biri olduğu üzerinde durulmuştur. İletişim âleminin, işletmelerle etkileşime geçerek müşterilerle bilgi paylaşılmasını sağlayabilen uzantısına sosyal medya denilmektedir. Sosyal medya, açıklık, karşılıklılık, etkileşim ve katılım gibi pek çok özelliği işletmeler açısından önemli hale getirmektedir. Kullanılmakta olan sosyal medya araçlarının işletmeler için sürdürülebilir bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Söz konusu uygulamaların aynı zamanda işletmelere zarar verebilecek bir yapıya bürünmemesi için hem profesyonellerin hem de işletme yöneticilerinin sosyal medyayı daha dikkatli şekilde izlemeleri gerekmektedir. Bu çalışma ile ayrıca işletmelerde sosyal medyanın kullanılmasının faydaları ve rekabet avantajlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. İşletmeler, sosyal medyanın ulaşmayı hedefledikleri kitlelere doğrudan erişim sağlaması, pratik, interaktif, düşük maliyetli ve hızlı bir yapıya sahip olabilmesi gibi pozitif yönlerinden faydalanmaktadır. Sosyal medyada işletmelere, meydana gelen olaylar karşısında hemen reaksiyon gösterebilmek ve nihai tüketicilerle doğrudan etkileşime geçebilmek imkanı sağlaması konusuna da değinilmiştir. Ayrıca çalışmada, işletmelerde, sosyal medya kullanımı, sosyal medyanın olanakları, fırsatların neler olabileceği, stratejik yönetim uygulamalarının işletme kârlılığına ne gibi olumlu etkileri olabileceği, sosyal medya kullanımının yöneticilerin kararlarına ne gibi olumlu katkıları olabileceği konuları üzerine önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Sosyal Medya, Stratejik Yönetim, İşletme Kârlılığı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri