INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SOSYAL MEDYANIN STRATEJİK YÖNETİM KARARLARINA VE İŞLETME KARLILIĞINA ETKİLERİ

Çalışmada amaç, sosyal medyanın stratejik yönetim kararlarına ve işletme kârlılığına etkilerini incelemektir. Çalışmada, küçük ve orta ölçekli örgütlerin; sosyal medya kullanım alışkanlıkları, kullanım amaçları ve sosyal medya algıları ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışmada, sosyal medyanın; birçok faaliyet alanında, iletişimde, pazarlamada, tedarikte ve tanıtımda temel araçlardan biri olduğu üzerinde durulmuştur. İletişim âleminin, işletmelerle etkileşime geçerek müşterilerle bilgi paylaşılmasını sağlayabilen uzantısına sosyal medya denilmektedir. Sosyal medya, açıklık, karşılıklılık, etkileşim ve katılım gibi pek çok özelliği işletmeler açısından önemli hale getirmektedir. Kullanılmakta olan sosyal medya araçlarının işletmeler için sürdürülebilir bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Söz konusu uygulamaların aynı zamanda işletmelere zarar verebilecek bir yapıya bürünmemesi için hem profesyonellerin hem de işletme yöneticilerinin sosyal medyayı daha dikkatli şekilde izlemeleri gerekmektedir. Bu çalışma ile ayrıca işletmelerde sosyal medyanın kullanılmasının faydaları ve rekabet avantajlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. İşletmeler, sosyal medyanın ulaşmayı hedefledikleri kitlelere doğrudan erişim sağlaması, pratik, interaktif, düşük maliyetli ve hızlı bir yapıya sahip olabilmesi gibi pozitif yönlerinden faydalanmaktadır. Sosyal medyada işletmelere, meydana gelen olaylar karşısında hemen reaksiyon gösterebilmek ve nihai tüketicilerle doğrudan etkileşime geçebilmek imkanı sağlaması konusuna da değinilmiştir. Ayrıca çalışmada, işletmelerde, sosyal medya kullanımı, sosyal medyanın olanakları, fırsatların neler olabileceği, stratejik yönetim uygulamalarının işletme kârlılığına ne gibi olumlu etkileri olabileceği, sosyal medya kullanımının yöneticilerin kararlarına ne gibi olumlu katkıları olabileceği konuları üzerine önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Sosyal Medya, Stratejik Yönetim, İşletme Kârlılığı

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved