INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KAMUDA TASFİYE YOLUYLA SATIŞLARDA MÜŞTERİLERİN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÖRNEĞİ

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan araç ve eşya satın alan müşterilerin satın alma tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Yöntem: Bu araştırmada betimsel tarama modeli olarak kullanılmıştır. Araştırma, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü bağlı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Ankara Perakende Satış İşletme Müdürlüğüne başvuran, gümrükten araç ve eşya satın alan 500 müşteriden oluşmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Gümrükten mal ve taşıt alan müşterilerin %10’u ihale ve %90’ı perakende yöntemini tercih etmekte, % 81,4’ü satın aldıkları ürünlerin fiyatlarının piyasaya göre ucuz olduğunu, 71,4’ü bir ürün satın aldıklarında da başka bir ürün daha almak istediği, satın aldıkları ürünleri tercih etme nedenleri arasında ilk sırada devlet tarafından satılıyor olması, ikinci sırada piyasada bulunmayan ürünler olması, üçüncü sırada alınan ürünlerin kaliteli olması ve onları sırayla ucuz olması, alım prosedürlerinin kolay olması, ürün çeşitliliğinin fazla olması ve taksitlendirme yapılması yer almaktadır



Keywords
Tasfiye, tasfiyelik eşya, tasfiye süreci.

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved