Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE’DE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMDE ÇEVRE TEMALI TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Bibliyometrik analiz, bir ülkede yapılan akademik çalışmaların yayın politikalarının belirlenmesinde etkili olan bir yöntemdir. Bu çalışmada Türkiye’de 2019 yılına kadar yapılan bilgisayar destekli öğretimde çevre temalı tez çalışmalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Nisan 2019’da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi veri tabanında bulunan tezler, konu kısmında “Bilgisayar destekli öğretim” anahtar kelimesi olacak şekilde taranmıştır. Araştırma neticesinde 727 adet teze ulaşılmıştır. Bu tezlerden tez adında “Çevre” geçen 6 adet tez belirlenmiştir. Tezlerin incelenmesi sırasında tez çalışmalarının türü, yayınlandığı yıl, yayınlandığı üniversite ve enstitü, çalışma grubu, danışman unvanları, araştırma sonuçları inceleme kriteri olarak seçilmiştir. Analizler sonucuna göre Türkiye’de bilgisayar destekli öğretimde çevre teması üzerine yapılan tezlerin yüksek lisans düzeyinde olduğu, çalışmaların en fazla Gazi Üniversitesi tarafından yayımlandığı, araştırmaların en fazla Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yapıldığı, çalışmaların en fazla Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi bölümde okuyan fen bilimleri öğretmen adayları ile yapıldığı, araştırmaların danışman unvanlarının en fazla Prof. Dr. seviyesinde olduğu belirlenmiştir. İncelenen tez çalışmalarında bilgisayar destekli çevre öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına olumlu yönde etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak Türkiye’de bilgisayar destekli çevre öğretimi ile ilgili tez çalışmalarının sayısal olarak yetersiz olduğu söylenebilir. Bu alanda akademik çalışmalarının sayısının arttırılabilmesi için üniversitelerin ilgili bölümlerindeki lisansüstü öğrencilerin yönlendirilmesi önerilebilir.Anahtar Kelimeler
Bibliyometri, bilgisayar destekli öğretim, çevre.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri