INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ANALYZING THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES TRAINING ACTIVITIES IN TERMS OF ORGANIZATIONS

Günümüzde örgütlerin başarısı için örgütte çalışanların kalifiye eleman olması önemlidir. Örgütte çalışanların kalifiye eleman olması örgütün başarısını arttırmakta ve daha kaliteli hizmetler ortaya konmasını sağlamaktadır. Örgütlerde insan kaynakları eğitim faaliyetleriyle çalışanların örgüte adaptasyonu artmakta, çalışanlar daha kalifiye eleman haline gelmekte, işler daha bilinçli olarak yapılmakta ve ayrıca verimlilik ve kalite artmaktadır. Bu çalışmada örgütlerdeki insan kaynakları eğitim faaliyetlerine ilişkin araştırmalara göre insan kaynakları eğitim faaliyetlerinin örgüt ve çalışanlar açısından önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda eğitim faaliyetlerinin uygulanması ve ayrıca insan kaynakları eğitim faaliyetlerinin örgütsel bağlılık, performans, iş tatmini, çalışan motivasyonu, personel devir hızı, örgütün başarısı, çalışanların tutumu gibi unsurlar arasındaki ilişkileri ortaya konmaya çalışılmıştırKeywords
Anahtar Sözcükler: İnsan kaynakları, eğitim, çalışan.

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved