Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ANALYZING THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES TRAINING ACTIVITIES IN TERMS OF ORGANIZATIONS

Günümüzde örgütlerin başarısı için örgütte çalışanların kalifiye eleman olması önemlidir. Örgütte çalışanların kalifiye eleman olması örgütün başarısını arttırmakta ve daha kaliteli hizmetler ortaya konmasını sağlamaktadır. Örgütlerde insan kaynakları eğitim faaliyetleriyle çalışanların örgüte adaptasyonu artmakta, çalışanlar daha kalifiye eleman haline gelmekte, işler daha bilinçli olarak yapılmakta ve ayrıca verimlilik ve kalite artmaktadır. Bu çalışmada örgütlerdeki insan kaynakları eğitim faaliyetlerine ilişkin araştırmalara göre insan kaynakları eğitim faaliyetlerinin örgüt ve çalışanlar açısından önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda eğitim faaliyetlerinin uygulanması ve ayrıca insan kaynakları eğitim faaliyetlerinin örgütsel bağlılık, performans, iş tatmini, çalışan motivasyonu, personel devir hızı, örgütün başarısı, çalışanların tutumu gibi unsurlar arasındaki ilişkileri ortaya konmaya çalışılmıştırAnahtar Kelimeler
Anahtar Sözcükler: İnsan kaynakları, eğitim, çalışan.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri