Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SPORUN YAŞAM BECERİLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SPOR MERKEZLERİNDE ÖRNEK UYGULAMA

İnsanoğlu günlük yaşamı içerisinden çevresi ile sürekli etkileşim halindedir. Bu etkileşim sebebi ile yaşamı boyunca yönetmesi gereken pek çok olayla karşılaşmaktadır. Günlük yaşamda karşılaştığı zorluklarla etkin bir biçimde başa çıkabilmek için sahip olunan olumlu ve uyumlu davranışları ifade eden yaşam becerisi, hızla değişen günümüz dünyasında başarıyı da desteklemektedir. Sporun kişilerin hayatlarına kazandırdığı olumlu etkiler dikkate alındığında, yaşam becerilerini geliştirmede önemli bir yerinin olduğu söylenebilir. Bu çalışmada sporun yaşam becerilerine katkısı bazı demografik özellikler de gözönünde bulundurularak incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma 1 Mayıs - 30 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan 2 özel spor salonuna fiziksel aktivite yapmak için gelen kişilerle yüz yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Cronin ve Allen (2017) tarafından geliştirilen, Açak ve Düz (2018) tarafından Türkçe’ye çevrilerek geçerlik ve güvenirliği yapılan “Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeği (SYBEÖ)” kullanılmış ve spor yapan kişilerde sporun yaşam becerilerine katkısı belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21.0 programı aracılığı ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda eğitim, çalışma durumu ve kronik rahatsızlığın sporun yaşam becerilerine etkisi arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Yaşam becerisi, spor, sağlık, fiziksel aktivite.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri