INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SAYFA TASARIMINDA HİYERARŞİK DÜZEN: MERSİN’DE GÜNLÜK YAYIN YAPAN YEREL GAZETELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Gazetelerde görsel hiyerarşi kavramı, gazete sayfalarının tasarlandığı ilk yıllardan günümüze kadar tasarımcılar tarafından kullanılmıştır. Görsel hiyerarşi, sayfa tasarımlarında mesajı amacına uygun bir şekilde iletmeyi sağlaması adına kullanılan önemli görsel iletişim uygulamasıdır. Bu çalışmada, sayfa tasarımlarında görsel hiyerarşi uygulaması Mersin’de günlük yayın yapan yerel gazeteler incelenerek değerlendirilmiştir. Araştırmanın ilk bölümünde sayfa tasarımını oluşturan yazı ve görsel tasarım unsurları üzerinde durulmuş ve haber metinlerinin hangi bölümlerden oluştuğu incelenmiştir. Son bölümde ise haberi oluşturan başlık, üst başlık, spot ve metinlerin kendi içinde nasıl bir hiyerarşik düzene girdiği tespit edilmiş ve yine bir haberin sayfa üzerinde yer alan diğer haberlerle olan hiyerarşik ilişkileri üzerine saptamalar yapılmıştır. Araştırmada ele alınan tasarımların analizi göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılarak yapılmıştır.Keywords
Görsel Hiyerarşi, Sayfa Tasarımı, Göstergebilim

References