Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KAMU YÖNETİMİNDE ETİK ALGISI: AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMASI

İyi ve kötünün, doğru ve yanlışın ayırt edilmesi suretiyle bireylerin tutum ve davranışlarını şekillendiren etik olgusu, son yıllarda kamu yönetiminde önem kazanmaya başlamıştır. Gerek kurum içerisinde daha demokratik, adil ve eşitlikçi bir yapının oluşması; gerek hesap verilebilirlik anlayışının işlerlik kazanması adına Türkiye, kamu etiğini yasal düzenlemelerle uygulamaya çalışan ülkeler arasında yerini almaktadır. Bu çalışmada Aydın Büyükşehir Belediyesi özelinde, belediyede çalışan kamu görevlilerinin etik davranış ilkeleri ve bu ilkeleri etkileyen faktörlere yönelik algılarını ortaya çıkarmak amacıyla personele yönelik bir alan araştırması yapılmıştır.720 katılımcıya anket uygulamak suretiyle etik anlayışı ve kültürünün kurumdaki durumu tespit edilmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Etik Davranış İlkeleri,Kamu Etiği.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri