Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KUR’AN’IN SÜMERLERDE KÖKENİ Mİ YOKSA SÜMERLERDE TEVHİT İZLERİ Mİ?

Son yıllarda, Sümerlerle ilgili çalışma yapan bazı kişiler tarafından, insanlık tarihindeki bütün bilimsel ve teknolojik gelişmelerin kaynağı, Sümerlere dayandırılmaktadır. Çünkü hareket noktası olarak “tarih Sümer’de başlar” tezi, kabul görmektedir. Bununla birlikte manevi gelişmelerin de kaynağı olarak Sümerler görülmektedir. Bu çerçevede üç büyük semavi din olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’ın da kaynağı Sümerlere dayandırılmaktadır. Tevrat, İncil ve Kur’an’daki ilke ve prensiplerin, Sümer çoktanrılı dinlerinin bir kopyası olduğu düşünülmektedir. Oysa İslam dinini ve Kur’an’ı incelediğimizde, insanlık tarihinin hem maddi hem manevi açıdan peygamberlerle başladığını onlarla devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla “tarih Âdem ile başlar”, demek durumundayız. Tevhit sistemini işleyen peygamberler, diğer taraftan da bilimsel gelişmelerin ilk mucitleri olmuşlardır. Sümerlerin, dinlerini ve mitolojilerini incelediğimizde ise, onların tevhidi sitemin muharref birer ürünü oldukları anlaşılmaktadır. Sahip oldukları ilke ve prensiplerin ise tevhit sisteminden izler taşıdıkları görülmektedir.Anahtar Kelimeler
Kur’an, İslam, Din, Sümer, Mitoloji.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri