Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ORGANİZASYONEL STRATEJİDE VE ORGANİZASYONEL YAPIDADAKİ DEĞİŞİMİN YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN İMALAT ŞİRKETLERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Günümüz koşullarında işletmelerin varlıklarını ve kârlılıklarını sürdürebilmesi her geçen gün zorlaşmaktadır. Özellikle küreselleşmeye bağlı olarak artan rekabet, üretimde ölçek ekonomilerinden faydalanma hususundaki artış, üretim teknolojilerindeki ve yönetim tekniklerindeki gelişmeler işletmeleri sürekli olarak kendilerini güncellemeye sevk etmektedir. Yönetim muhasebesi teknikleri işletme yöneticilerine karar alma süreçlerinde kullanabilecekleri muhtelif bilgiler sunulmasında oldukça kritik bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda yönetim muhasebesi uygulamaları da değişime konu olmakta ve bazı faktörlerden yoğun olarak etkilenmektedir. Bu çalışmada özelikle organizasyonel yapıdaki ve organizasyonel stratejilerdeki değişimin yönetim muhasebesi uygulamaları üzerindeki etkisi ele alınmaktadır. Yönetim muhasebesi uygulamalarına geniş ölçüde yer veren büyük ölçekli imalat işletmeleri araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren 200’e yakın imalat işletmesine uygulanan anketlere alınan 72 geçerli dönüş analiz edilmiş ve bulgular sonucunda çalışmaya konu edilen değişkenlerin yönetim muhasebesi uygulamaları üzerinde pozitif yönde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Muhasebe, Yönetim Muhasebesi, Maliyet Yönetimi, Yönetim Muhasebesi Uygulamaları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri