INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


YUSUF SURESİ BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ GENÇLERİNE ROL MODEL OLACAK İFFET TİMSALİ HZ. YUSUF

Kur’an, bir müminin ideal özelliklerini sayarken, iffetle ilgili önemli sıfatlara da yer verir. Ayrıca Kur’ân-ı Kerîm’de kıssaları anlatılan peygamberler, sahip oldukları benzer niteliklere ve çağrılarının ortak noktası olan tevhid inancına ilâve olarak, gönderildikleri dönem ve sosyal şartlara göre örnek davranışlar sergilemişlerdir. Yusuf (as) kıssasında kıskançlık, şehvet, ihanet, intikam gibi “kötülük” dürtülerinin arasından iffet, doğruluk, erdem gibi “iyilik ve ahlâk” değerlerinin öne çıkarak pratik hayata yansıması dikkat çekilir. Mısır Saray sosyetesinin önde gelen kadınlarından biri olan Züleyha’nın fitnesine karşı güçlü iradesiyle direnirken arkadan gömleği yırtılan Hz. Yusuf, iffet ve ismetin timsali olarak ortaya çıkmaktadır. Hz. Yusuf’un model kişiliğini oluşturan bu nitelikler arasında onun iffet konusunda sergilemiş olduğu ahlâkî olgunluk özellikle dikkat çekmektedir. İffetlerini koruma ile ilgili Kur’an’da birçok emir varken, günümüz insanının, özellikle de gençlerin bu değerlerden habersiz gibi davranmaları ve gayri meşru yaşam tarzlarını meşru gibi görmeleri, toplumun ne kadar değer kaybına uğramış olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca toplumda iffet denilince, sadece kadınların akla gelmesi de yanlış bir anlayış olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysaki Kur’an-ı Kerim’in Nur ve Ahzab surelerinde iffetlerini korumayla ilgili emirler anlatılırken hitap, erkeğe ve kadına ayrı ayrı vurgu yapılır. Cinsiyet unsuru dikkate alınarak “iffetli kadın karakteri” ve “iffetli erkek karakteri” inanan insanlara, edinilmesi bir kişilik özelliği olarak sunulur. Kur’an’da iffet timsali olarak iki kişiden söz edilir. Erkeklerden Hz.Yusuf, kadınlardan ise Hz. Meryem’dir. Ancak biz, bu çalışmamızda Hz. Yusuf’un örnekliğini açıklamaya çalışacağız.Keywords
: Kur’an, Hadis, İffet, Hz. Yusuf, rol model.

References