INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


YAVAŞ GAZETECİLİK: YENİ MEDYA GAZETECİLİĞİ, HIZININ KURBANI MI OLUYOR?

Yeni medya, “etkileşim ve eş zamansız olabilme” gibi özellikleri sayesinde geleneksel medya karşısında pek çok avantaja sahiptir. Bu avantajlar, “depolama ve arşivleme, cevap verebilme, maliyet ucuzluğu, erişim kolaylığı ve hız” gibi kavramlarla açıklanabilir. Bu avantajların bazı durumlarda dezavantaja dönüştüğü görülebilir. Örneğin, yeni medyanın en önemli avantajlarından biri olarak görülen hız, yeni medya haberciliğinde bazı sorunları beraberinde getirmektedir. Haber içeriğinde yer alan bilgilerin onaylatmadan/doğrulatmadan anlık bir şekilde enformasyon sürecine sokulması, habercilik adına en önemli unsurlardan biri olan haberin güvenilirliğini ortadan kaldırmaktadır. Geleneksel habercilikte haberi derlemek, toparlamak ve doğrulatmak için yeterli zaman bulunmaktadır. Dolayısıyla haberi geç vermekle birlikte doğrulatarak verebilme imkânı da vardır. Bahsi geçen ilişkiler, bu çalışma kapsamında Susan Greenberg’in literatüre kazandırdığı “yavaş gazetecilik” kavramıyla ele alınmıştır. Yavaş gazetecilik kavramıyla haberin daha uzun sürede/daha etraflıca üretilmesi için gerekli olan zamanın ayrılması kastedilmektedir. Çalışmanın amacı, yeni medyanın “hız” avantajının kontrollü bir şekilde kullanılması gerektiğini aksi takdirde habercilik açısından önemli sorunların oluşabileceğini ortaya koymaktırKeywords
Yavaş gazetecilik, yeni medya, yeni medya gazeteciliği, geleneksel medya.

References