Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN RİSKLER: TESPİT VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, hayvancılığın teşvik edilerek geliştirilmesine yönelik tarımsal hedef ve tarımsal politikalar gıda arz güvenliğinin sağlanması öncelikli olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Tüm dünya da hayvancılık sektörünü önemli kılan ise, giderek artan dünya nüfusunun gelecekte gıda tüketimini karşılayacak öncü tarımsal sektör olmasıdır. Hayvan besiciliği sektörünün sürdürülebilir bir gelişim sağlaması için çiftçilerin çalışma sermaye yönetiminde başarılı olmaları gerekmektedir. Çalışma sermayesi yönetiminin başarısı için de hayvanbesicilerinin karşılaşacakları risklerin tespiti ve bu risklerin yönetilmesi çok önemlidir. Ancak risklerin tespitine rağmen bu riskler işletme düzeyinde her zaman yönetilemeyebilir. Risklerin yönetilmesinde makro düzeyde araştırmaların gerçekleştirilmesi ve farklı stratejilerin önerilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışma; Türkiye KOP bölgesi ve Kazakistan’da Güney Kazakistan, Jambul ve Almatı bölgelerindeki çiftçilerin karşılaştıkları riskleri tespit ederek, bölgeler arası risk farklılıklarına bağlı olarak iki bölge çiftçisinin risklerini optimum yönetmeye yönelik bilgiler sunmaktır. Çalışmada her iki bölgedeki çiftçilerin maruz kaldıkları riskler insan, iklim, biyolojik, pazar ve finansal riskler olarak gruplandırılmış ve karşılaştırılmıştır.Anahtar Kelimeler
Hayvan Besiciliği, Risk Yönetimi, Gıda Arz Güvenliği, Türkiye, Kazakistan

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri