INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN RİSKLER: TESPİT VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, hayvancılığın teşvik edilerek geliştirilmesine yönelik tarımsal hedef ve tarımsal politikalar gıda arz güvenliğinin sağlanması öncelikli olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Tüm dünya da hayvancılık sektörünü önemli kılan ise, giderek artan dünya nüfusunun gelecekte gıda tüketimini karşılayacak öncü tarımsal sektör olmasıdır. Hayvan besiciliği sektörünün sürdürülebilir bir gelişim sağlaması için çiftçilerin çalışma sermaye yönetiminde başarılı olmaları gerekmektedir. Çalışma sermayesi yönetiminin başarısı için de hayvanbesicilerinin karşılaşacakları risklerin tespiti ve bu risklerin yönetilmesi çok önemlidir. Ancak risklerin tespitine rağmen bu riskler işletme düzeyinde her zaman yönetilemeyebilir. Risklerin yönetilmesinde makro düzeyde araştırmaların gerçekleştirilmesi ve farklı stratejilerin önerilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışma; Türkiye KOP bölgesi ve Kazakistan’da Güney Kazakistan, Jambul ve Almatı bölgelerindeki çiftçilerin karşılaştıkları riskleri tespit ederek, bölgeler arası risk farklılıklarına bağlı olarak iki bölge çiftçisinin risklerini optimum yönetmeye yönelik bilgiler sunmaktır. Çalışmada her iki bölgedeki çiftçilerin maruz kaldıkları riskler insan, iklim, biyolojik, pazar ve finansal riskler olarak gruplandırılmış ve karşılaştırılmıştır.Keywords
Hayvan Besiciliği, Risk Yönetimi, Gıda Arz Güvenliği, Türkiye, Kazakistan

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved