Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


16 NİSAN 2017 REFERANDUM PROPAGANDA SÜRECİNDE GAZETE HABERLERİNİN İÇERİK ANALİZİ

Haber verme işlevi kitle iletişim araçlarının en önemli işlevlerinden birisidir. Tüm zamanlarda insanlık için önemli olan haberleşme ihtiyacı modern toplumların olmazsa olmazı konumundadır. Kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler haberleşme yöntemlerini de oldukça arttırmıştır. Şartlar değişse de gazeteciliğin haber verme işlevi kadar, tarafsız haber verme sorumluğu da önemini korumaktadır. Günlük hayat içerisinde önemsiz gibi gözüken konularda bile doğru ve tarafsız haber verme sorumluluğu bulunan gazeteciler tüm toplumu ilgilendiren konularda mesleklerini çok daha dikkatli ve özenli yapmalıdırlar. Örneğin seçim, referandum gibi toplumsal olaylarda kamuoyunu bilgilendirme işlevini yürütürken yönlendiricilikten kaçınmalıdırlar. Peki, bu teorik gereklilik acaba uygulamada tam olarak yerine getirilmekte midir? Türkiye 16 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sistemi - Anayasa Değişikliğine ilişkin referanduma gitmiştir. Referandum propaganda sürecinde tarafsızlık ilkesine göre yayın yapması gereken basın-yayın kuruluşlarının araştırıldığı çalışmada, olan ve olması gerekenler arasında bazı farklılıkların bulunduğu görülmüştür. Çalışma kapsamında, referandum öncesinde, on beş gün boyunca Sabah ve Sözcü gazeteleri incelenmiştir. Referandum hakkında yapılan haberlerin ve yazılan köşe yazılarının incelendiği bu aşamada gazetelerin kendi ideolojik bağları çerçevesinde haber yapma eğiliminde oldukları görülmüştür. Araştırmanın temel bulgusu, Sabah Gazetesi’nin referandumda “evet” tercihini desteklediği, Sözcü Gazetesi’nin ise “hayır” tercihini desteklediği gerçeğidir. Araştırma sürecinde Sabah gazetesi referandum ile ilgili toplam 103 haber yaparken Sözcü gazetesinin toplam 194 haber yaptığı görülmüştür. Sabah gazetesinde çıkan haberlerin % 91,26’sının referandumda “evet” oyu verilmesi yönünde iken Sözcü gazetesinde çıkan haberlerin ise % 71,13’ünün “hayır” oyu verilmesi yönündedir. Araştırma sürecinde Sabah gazetesinde toplam 154 köşe yazısı yayınlanmış olup bunların 83’ü referandum hakkındadır. Referandum hakkındaki köşe yazılarının da çoğunluğu (71) referandumda “evet” oyu kullanılması yönündedir. Sözcü gazetesinde; toplam 139 köşe yazısının 94 tanesinin referandum hakkında olduğu görülmektedir. Bunlardan 93 tanesi referandumda “hayır” oyu kullanılması yönünde iken 1 tane tarafsız olarak nitelendirilebilecek köşe yazısına rastlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Referandum, gazetecilik, haber, içerik analizi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri