INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MARKA YÖNETİMİ SÜRECİNDE KURUMSAL İLETİŞİMİN ROLÜ: UNİLEVER ÖRNEĞİ

Günümüzde iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve rekabetin artması kurumların marka yönetimi sürecinde kurumsal iletişime olan ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır. Kurumsal iletişimin farkına varıp kurum kimliği geliştiren markaların pazar içerisinde önde yer alan kuruluşlar olduğu bilinmektedir. Rakiplerinden ayrışmak isteyen kuruluşların kurumsal iletişime önem vermesi gerekmektedir. Kurumsal iletişim, bir kurumun kurumsal kimliğinin kurumsal imaja dönüşmüş halidir. Kurumsal iletişim; kurumlara markalarının ürün, hizmet veya işletmeden bağımsız ayrı bir kişiliğe sahip olabilmelerini sağlayabilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada kurumsal iletişim ve marka yönetimi konuları ele alınmış, kurumsal iletişimin marka yönetimi sürecinde oynadığı rol ve önemi üzerinde durulmuştur. Unilever firmasının web sitesinde yer alan kurumsal iletişim çalışmaları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.Keywords
Kurumsal iletişim, marka, marka yönetimi

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved