INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ZİHİN ENGELLİ RESSAM MUHAMMET YALÇIN VE ESERLERİNDEKİ SANATSAL TASARIM

Bireyin iç dünyasını yansıtan, duyguların, düşüncelerin, hayal dünyasının hayat bulduğu, en yalın, en etkili ve en kolay ifade biçimlerinden biri olan resim, düşüncelerini en kolay şekilde ifade edilebildiği çocukluk döneminde oldukça büyük bir öneme sahiptir. Kişilerin kendilerini daha kolay ifade etmelerine yardımcı sözsüz bir dil olan resim, çoçuklarda olduğu kadar, sözlü olarak iletişim kurmakta güçlük çekilen zihin engelli bireyleri tanımada da ayrıca etkin bir öneme sahiptir. Yüzde 70 zihin engelli olan ve konuşamayan Muhammet yalçın, gelişim yaşı olarak 6 yaş seviyesinde olan, 27 yaşında genç bir ressamdır.  Ailesi Çağdaş Özel Eğitim Uygulama Merkezinde 1 yıl resim eğitimi aldırmıştır. Zihinsel engelli ressam Muhammed Yalçın'ın resim sevgisine, ailesi maddi yetersizlikler nedeniyle tuval yetiştiremeyince, Yalçın, yaşadıkları evin iç ve dış duvarlarını kendine has tarzı ve figürleriyle boyayarak sanat eserine çevirmiştir. Ressam Harun Antakyalı tarafından keşfedilen Muhammed, Harun beyin teşvikiyle okulun kantin duvarlarına resim yaparak sergi açmış, bu başarısıyla yaşından dolayı eğitimi sona erdirilen Muhammet’in okula tekrar davet edilmesini sağlamıştır. Dünyada sayılı zihinsel engelli ressamlar arasındadır. Yaşadığı evin iç duvarlarını boşluk bırakmadan boyayıp evin dış duvarlarına geçen ressamın resimleri önce fotoğrafçılar tarafından keşfedilmiş, daha sonra yaşadığı evin müze olmasına yönelik çalışmalar başlatılarak bu alandaki imza kampanyası ve çeşitli tanıtımlarla Muhammet’in sesi duyurulmaya çalışılmıştır. Eserlerinde rengi canlı ve berrak kullanmasıyla dikkati çekmektedir. Tuvalin her alanını dengeli bir şekilde ve dolu dolu kullanan Muhammet’in resimlerinin genel konusunu insan ve hayvan figürleri ile çiçekler ve değişik geometrik şekillerden oluşan renkli dekoratif kompozisyonlar oluşturmaktadır. Araştırmada bir veya daha fazla vakanın yoğun ve detaylı bir tanımı ve analizi olarak tanımlanan durum/vaka çalışması kullanılmıştır. Nitel araştırma teknikleri içerisinde yer alan betimsel analiz tekniği uygulanmıştır. Ressamın kendi resimlerinden oluşan araştırma verileri,  konularına göre figüratif ve dekoratif(süsleme) olarak gruplandırılarak değerlendirilmiştir. Bu gruplanan resimler araştırmacı tarafından oluşturulan sanatsal düzenleme elemanları ve ilkeleri açısından değerlendirilmiştir.Keywords
: Zihin Engelli Ressam, Muhammet Yalçın, Resim Sanatı

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved