INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DE İŞ VE YATIRIM ORTAMININ DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

İş Yapma Endeksi; 2003 yılından itibaren Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, IFC) ve Dünya Bankası (World Bank, WB) tarafından hazırlanmakta olup ülkelerin yatırım ortamları hakkında genel bilgi sunan bir rapordur. Söz konusu raporda vergi politikaları, şirket kuruluşu, yatırımcıların korunması ve lisans alma sürecinde uyulacak yasal mevzuata ilişkin karşılaştırmalı bilgiler yer almaktadır. Türkiye ekonomisinin gelişmiş ülke ekonomilere yakınsama sürecinin hızlanması ve orta gelir tuzağından kalıcı bir şekilde çıkılması hedefi ekonomik ve sosyal alanda yapılan kapsamlı reform çabalarıyla desteklenmektedir. Bu kapsamda Onuncu Kalkınma Planı’nda da önceki kalkınma planlarından farklı olarak “Öncelikli Dönüşüm Programları” oluşturulmuştur. Çalışmada Onuncu Kalkınma Planında yer alan “İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Eylem Planı” kapsamında ülkemizin İş Yapma Endeksi’ne göre yıllar itibariyle genel durumu değerlendirilecek olup çalışma son dönemde yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile sonuçlandırılacaktır.Keywords
İş yapma Endeksi, Yatırım Ortamı, Doğrudan Yabancı Sermaye

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved