INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


A STUDY ON HERBS USED IN FOOD IN RIZE PROVINCE WITHIN THE CONTEXT OF GASTRONOMY TOURISM

Özet Dünyada gastronomi turizmine olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Her geçen gün turizm faaliyetlerinin artması bu süreci tetiklemekte ve hızlandırmaktadır. Bu bağlamda Türk mutfağı ele alındığında zengin mutfak kültürü içerisinde otların kullanımı da oldukça yaygındır. Farklı bölgelerin farklı olanaklarından doğan bu zenginlik, ülkemizin gastronomi turizmi bağlamında ürün çeşitliliğini de oldukça artırmaktadır. Bu çalışmada, Karadeniz Bölgesi içerisinde yer alan Rize iline ait ot envanterinin derlenerek yemeklerde kullanım durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Literatür taraması olarak yapılan bu çalışmada Rize iline ait ot kullanımı araştırılmış ve yapılan çalışmaların çoğunluğunun tıbbı amaçlı veya genel bilgi aktarımı şeklinde olduğu ortaya çıkmıştır. Otların yemeklerde kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalarda, herbaryum örnekleri ile ilgili bilgi yoktur. Elde edilen kullanılış bilgilerinin sadece görüşmeye dayalı olduğu fakat bu bilgilerle bağlantılı herhangi bir bitki örneğinin toplanıp, teşhis edilip, herbaryum örneği haline getirilip, bir herbaryumda saklandığına dair bilgi yoktur. Bitkilerin Latince adlarının nasıl verildiği belli değildir. Buradan hareketle otların gastronomi turizmi bağlamında kullanımı ile ilgili çalışmalarda özellikle botanik alanında uzmanlarla birlikte çalışmaların yapılması ve bu otların bilimsel anlamda daha geçerli tanımlamalarının yapılması gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca Rize ili sınırları içerisinde yetişen otların yemeklerde kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılırken öncelikle bu otların bilimsel anlamda tanımlanması gerekmektedir. Sonrasında yemeklerde kullanım durumları tespit edilerek bu otlardan yapılan ürünlerin bölgede hizmet veren işletmeler tarafından değerlendirilip bölgeye gelen ziyaretçilere sunulması için bölge halkı ve bölgedeki turizm işletmeleri bu konuda bilinçlendirilmelidir. Bölgede faaliyet gösteren turizm işletmelerinin bu ürünlerin kullanımı ve gelen ziyaretçilere sunması konusunda teşvik edilmesi gerekmektedir.Keywords
Gastronomi Turizmi, Otlar, Etnobotanik, Rize

References