Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Bu araştırma Kafkas Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören farklı programlara ait öğrencilerin atılganlık düzeyini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmaya, sözlü onamı alınmış ve gönüllük esasına dayalı 265 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak demografik özellikleri içeren tanılayıcı anket formu (cinsiyet, program, sınıf düzeyi, aile gelir düzeyi, anne baba eğitim durumu, aile tipi) ve Rathus Atılganlık Envanteri (RAE) kullanılmıştır. Verilerin analizi SPPS paket program kullanılarak, t-testi ve tek yönlü Varyans Analizi (ANOVA) istatistikî yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Öğrencilerin demografik özellikleri ile Rathus Atılganlık Ölçeği puan ortalamaları karşılaştırılmıştır. Öğrencilerin Rathus Atılganlık Envanteri puan ortalaması 14,92’dir. Rathus Atılganlık Envanteri puanına göre öğrencilerin 110’u (%41,5) çekingen, 153’ü (%57,7) atılgan, 2’si (%0,75) saldırgan grubunda yer almaktadır. RAE puanları incelendiğinde, Evde Hasta Bakımı ( =22,58, S=24,87), Yaşlı Bakımı ( =19,96, S=24,16) ile Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( =13,62, S=24,39) programlarının öğrencilerinin atılgan olduğu; Tıbbi Laboratuar Teknikleri( =8,92, S=8,41) ve Çocuk Gelişimi ( =8,18, S=8,42)  programlarındaki öğrencilerin ise çekingen olduğu belirlenmiştir. Çekingen bulunan programlara atılganlık eğitimi verilmesi yönünde çalışmalar yapılabilir.Anahtar Kelimeler
Atılganlık, Meslek Yüksekokulu Öğrencileri, Çekingenlik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri