INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


8. SINIF KIZ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELİŞİMİ SÜRECİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Envanterler, bireyin kişilik, ilgi ve tutumlarıyla ilgili tipik davranışlarını ölçen araçlardır. Bu amaçla çeşitli envanterler geliştirilmiştir. Kişilik Envanterleri; genellikle bireylerin kişilik özellikleri ve uyum düzeyleri hakkında bilgi toplamak için geliştirilmiştir. İlgi Envanterleri; bireylerin ilgisini ölçmek amacıyla geliştirilmiş envanterlerdir. Okullarda öğrencilerin hangi alana, programa, mesleğe veya etkinliğe ilgisi olduğunu saptamak ve böylece öğrenciyi yönlendirmek amacıyla uygulanmaktadır. Tutum Envanterleri; bireyin duygusal, düşünsel ve davranışsal eğilimlerini ölçmek amacıyla hazırlanmış araçlardır.

Bireyi tanıma tekniklerinden elde edilen bilgiler, öğrencilere sunulacak destek ve desteğin planlanması konusunda, psikolojik danışmanlar, öğretmenler ve anne-babalar için yol göstericidir. Araştırmada kullandığımız İlkadım Bireyi Tanıma Envanteri de bunlardan biridir. İlkadım Bireyi Tanıma Envanteri Hacettepe ve Boğaziçi üniversitelerinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışan akademisyenlerin ortak çalışmaları sonucu geliştirilmiştir. Envanter, öğrencilerin kişilik özelliklerini, çalışma alışkanlıklarını, baskın zekâ alanını, öğrenme türünü ve mesleki ilgisini bilimsel yöntemlerle belirleyerek, öğrencilerin doğru yönlendirilmesi için gerekli tanıma sonuçlarını üretmektedir. Bu çalışmada, 2019-2020 eğitim öğretim yılında LGS (Liselere Geçiş Sınavı)’ye girecek olan 8. sınıfta öğrenim gören 90 kız öğrenciye “İLKADIM Birey Tanıma Envanteri” uygulanmış ve kız öğrencilerin kariyer gelişimi sürecini etkileyen etmenler incelenmiştir. Uygulama ile öğrencilere orta öğretim kurumu tercihleri ve meslek seçimleri hakkında rehberlik etmek amaçlanmıştır. Çalışma soncunda elde edilen veriler doğrultusunda her bir kız öğrenciyle kariyer gelişimleri konusunda birebir bireysel mesleki rehberlik yapılmıştır.Keywords
Kariyer gelişimi, kız öğrenci, İlkadım bireyi tanıma envanteri.

References