INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GÖRSEL İMGELERİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN PLASTİK DİLDE SERAMİK YOLU İLE ANLATIMI

Bir kültürün anlaşılması, tanınması ve kavranmasında sanat eğitiminin rolü kuşkusuz önemli bir yere sahiptir. Sanat eğitiminin temel hedefi; her bireyde yaratıcılık olduğu hipotezinden yola çıkarak en erken yaşlarda bu yaratıcılığı ortaya çıkarmak ve çocuğun düşünmesini hedeflemektedir. Okul öncesi dönemlerde yazmayı ve okumayı bilmeyen çocuk; duygu, düşünce ve izlenimlerini; yaptığı resimlerde boya, kalem, renk kullanarak anlatmaya çalışırken, üç boyutlu materyaller de ise çamuru yoğurup şekillendirerek yaptığı üç boyutlu seramik ya da heykeller ile anlatır. Özgürce kendini ifade edebilme ortamını bulan çocuk öğrendiği sevgiyi, nefreti, şiddeti, mutluluğu aktarır. Ki sanat eğitiminin amaçlarından biri de özgürce kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmektir. Çocukların kendilerini ifade edebilmesinde resim, seramik, müzik gibi sanat dallarının önemi büyüktür. Bu araştırmada gündelik hayatta çocukların sıkça maruz kaldığı, özellikle, şiddet ve korku temalı görselleri nasıl içselleştirdikleri ve hayatlarına nasıl kattıkları sorgulanmaktadır. Görsel imge ile girilen etkileşimin sonucunda, sanat yolu ile seramik dilinde dışarıya nasıl aktardıklarını inceleyerek, ortaya çıkan çalışmalar yorumlanmıştır.Keywords
Görsel imge, çocuk, şiddet, korku, sanatsal gelişim, seramik

References