INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNE AİT SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ GRI RAPORLAMA STANDARTLARIYLA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

İşletmelerin doğal kaynakları kullanırken toplumu ne kadar dikkate aldıkları ve ekonomik olarak nasıl faaliyet gösterdikleri konusunda paydaşlarını bilgilendirmeleri sosyal sorumluluklarının bir gereğidir. İşletmeler; ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetlerini ve bu faaliyetlerinin etkilerini sunabilmek için sürdürülebilirlik raporları hazırlamaktadır. Bunun için dünya çapında kullanılan çeşitli raporlama çerçeveleri bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de bulunan konaklama işletmelerinin sürdürülebilirlik raporları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. İncelenen raporlar GRI raporlama standartları ve GRI Küresel Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu tarafından turizm sektörüne rehber olması için hazırlanan GRI Turizm Göstergeleri ile karşılaştırılarak analiz edilmiştir.  İçerik analizinde GRI Turizm Göstergeleri dikkate alınarak anahtar kelimeler belirlenmiş ve anahtar kelimelerin raporlarda yer alma sıklıklarına bakılmıştır. Araştırma sonucunda konaklama işletmelerinin sürdürülebilirlik raporlarında en fazla sosyal boyut ile ilgili açıklamalara ve en az ekonomik faaliyetler boyutu ile ilgili açıklamalara yer verdikleri tespit edilmiştir. Sürdürülebilirlik raporlarında GRI standartlarında belirtilen nitelikte bilgilerden ziyade genel geçer ifadelere yer verildiği, raporlama ilkelerine uyulmadığı ve sonuç olarak GRI standartlarına uygun raporlama yapılmadığı tespit edilmiştir.Keywords
Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Raporları, Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI), Konaklama İşletmeleri

References