INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KUR’AN’DA GEÇEN HAYVAN SEMBOLLERİNİN DENEYSEL VE FORMEL KAYNAK AÇISINDAN DİN EĞİTİMİ BAĞLAMINDA KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ

Kelimeler iki kategoride değerlendirilebilir. Biri, insanın anlamasından bağımsız doğayı oluşturan her bir varlık, diğeri de bu varlıklara insanın verdiği isimlerdir. Kur’an’da geçen arıyı ve örümceği bu bağlamda inceleyeceğiz. Bu iki farklı kelime arasında anlam açısından bir tutarlılık olmalıdır. Çünkü verilen bilgilerin hakikati yansıtıp yansıtmadığının temel ölçütlerinden biri budur. Buradaki tutarlılık mesajın doğruluğunu ve geçerliliğini gösterir. Buna ilim diyebiliriz. Bu hususta doğadaki kanunlardan istifade ederek bir bakış açısı geliştirmek gerekir. Doğa ve Kur’an ayetlerinden elde edilen bu kelimelerle çok sayıda semboller elde edebilir. Bunları ilmî çerçevede ortaya çıkarabilecek olan kurallar bir sistem oluşturur.Keywords
Din Eğitimi, Kur’an’da Semboller, Eğitim, Formel Kaynak

References