INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İNGİLİZ ORDUSU’NUN 1920-1921 YILI BÜTÇESİ İÇİN İNGİLTERE PARLAMENTOSU’NDA YAPILAN OTURUM HAKKINDA BİR İNCELEME

İngiltere Birinci Dünya Savaşı öncesinde büyük bir donanmanın yanı sıra küçük bir kara ordusuna sahip olmuştur. Ancak Birinci Dünya Savaşı ile birlikte bu durum değişmiş İngiliz Ordusu büyümeye başlamıştır. 1916 yılından itibaren zorunlu askerlik sistemi gelmiş ve asker sayısı hızla artmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkım, savaştan zaferle çıkan İngiltere’yi ekonomik açıdan sarsmıştır. Ordunun büyüklüğü ve artan masrafları İngiltere Parlamentosu’nda sık sık tartışmalara yol açmıştır. İngiliz Hükümeti savaş sonrasında kurulan düzenin devam ettirilebilmesi ve imparatorluğun savunulması için ordu bütçesinin arttırılmasını isterken, ekonominin kötü olması nedeniyle muhalefet buna karşı çıkmıştır. İngiltere’nin bu durumu Anadolu’da başlayan Milli Mücadele’yi de yakından etkilemiştir. Maddi sıkıntılar içinde olan İngiltere, Sevr Antlaşması’nı Ankara Hükümeti’ne kabul ettirmek üzere Yunanistan’ı kullanmak zorunda kalmıştır. Bu durum müttefikleri ile arasının açılmasına yol açtığı için Ankara Hükümeti’ne yaramıştır. Ülkede ordu masraflarına yönelik eleştiriler İngiltere’nin Rusya, Kafkasya, Mezopotamya ve Anadolu’ya yönelik girişimlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Ordu bütçesi hakkında İngiltere Avam Kamarası’nda yapılan oturumda ordu bütçesinin yanı sıra İngiliz Hükümeti’nin Anadolu, Mezopotamya, Rusya, Kafkasya ve Hindistan politikaları da tartışılmıştır.Keywords
İngiltere, Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele

References