INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PERCY BYSHEE SHELLEY’NİN BAZI ŞİİRLERİNDE RADİKAL KİŞİLİĞİNİN VE DÜŞÜNCE TARZININ YANSIMALARI

Bu çalışma Percy Bysshe Shelley’nin hayatına ve eserlerinde her türlü otoriteye karşı muhalefeti üzerinde durmaktadır. Bu çalışma Shelley’nin eserlerinde radikal hayatının etkisi üzerinde birtakım bilgiler sunmaktadır. Çalışma ilk önce şairin hayatı hakkında kısa bilgi vermekte, daha sonra kısaca Romantizm ve Shelley’nin Romantizm’e katkılarına değinecektir. Yukarıda bahsedilen konular hakkında bilgi verdikten sonra, Shelley’nin üç şiiri “Ozymandias”, “1819 yılında İngiltere” ve “Batı Rüzgarına Kaside” analiz edilecektir, çünkü bu üç şiir Shelley’in edebi kişiliğini diğer eserlerinden daha önemli biçimde yansıtmaktadır. Üstelik bu şiirler çalışmanın da amacını desteklemektedir. Bazı kısıtlamalardan dolayı, bu çalışma şairin diğer eserlerinin daha geniş bir incelemesini sunamamaktadır.Keywords
Percy Bysshe Shelley, otoriteye karşı muhalefet, Romantizm, Fransız İhtilali

References