INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


NİTELİKLİ KEMAN EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN FAKTÖRÜ

Keman eğitimi, çocuğun yeteneklerinin geliştirildiği uzun yıllar süren bir süreçtir. Bu eğitimin niteliğini etkileyen iki önemli faktör vardır: Öğrenci ve öğretmen. Nitelikli öğrenmenin ve etkili keman çalmanın gerçekleşebilmesi için öğrenci odaklı bir eğitimin planlanması öğrenme- öğretme sürecinde önemlidir. Tüm öğrenciler farklıdır ve farklı şekillerde gelişecektir. Keman eğitiminin hedefine ulaşabilmesi için öğretmenin bu süreçte öğrencilerine kişisel becerileri ve niteliklerini en üst düzeyde kullanarak geliştirebilmeleri için rehberlik etmesi, onların çok yönlü kemancılar ve müzisyenler haline gelmelerine yardımcı olması önemlidir. Bu araştırmanın amacı nitelikli keman eğitiminde öğretmen faktörünün önemi ve öğrenci üzerindeki etkisini belirlemektir. İyi bir keman eğitimcisinin sahip olması gereken nitelikler ve beceriler incelenerek konuya açıklık getirmeye çalışılmıştır.Keywords
Keman eğitimi, Çalgı Eğitimi, Müzik, Eğitim.

References