INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DOĞA VE KÜLTÜR TURİZMİ İÇİN EN DÜŞÜK MALİYETLİ YOL ANALİZİ İLE GÜZERGÂH BELİRLEME (KAPADOKYA BÖLGESİ)

Kapadokya Bölgesi, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra anısal ve sembolik değerlere de sahip önemli bir hafıza mekânıdır. Bu değerler gelecek kuşaklara aktarılmalı ve sürdürülebilir turizm yaklaşımları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınabilirliği sağlanmalıdır. Bu çalışmada, Kapadokya Bölgesi’nde gerçekleştirilecek sürdürülebilir turizm planlamasının sağlanması ve bölgenin doğal ve kültürel alanlarının ulusal ve uluslararası platformlarda tanınabilirliğinin sağlanması amacı ile en uygun güzergâhın belirlenmesi hedeflenmiş ve teknolojik gelişmeler ile birlikte önemli bir araç haline gelen Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanımı irdelenmektedir. Araştırma kapsamında, Kapadokya Bölgesi’nin tanıtımının sağlanması amacı ile gerçekleştirilecek turizm faaliyetlerinde, gezi güzergahının belirlenmesi amacı ile CBS yazılımı olan ArcGIS 10.5’de Least Cost Path (LCP) analizi gerçekleştirilmiş ve bölgenin eğim grupları, arazi örtüsü ile bölgede turizm potansiyeli yüksek olan yerleşim merkezleri envanter olarak kullanılmıştır. LCP analizinin, doğal ve kültürel amaçlı gerçekleştirilecek turizm yürüyüşlerinin yanı sıra kuş gözlemciliği, at binme, kamp gibi farklı turizm aktivitelerinde de rota belirleme ve belirlenen bölgelere ulaşmada kullanılabilecek olması, çalışmanın yaygın değerini ön plana çıkarmaktadır.Keywords
Doğa Turizmi, Kültürel Turizm, Güzergâh Planlama, Least Cost Path Analizi

References