INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


NEOLİBERAL & FEMİNİST İDEOLOJİ VE TÜRK SİNEMASINDA EVRİLEN KADIN İMGESİ: MELODRAM KADINLARINDAN ÖZGÜR KADINLARA

1980 ve sonrasındaki yıllar, Türkiye’de yeni ideolojilerin oluştuğu ve bu ideolojiler tarafından çeşitli alanlarda büyük dönüşümlerin yaratıldığı bir dönemi ifade eder. 1980 ve sonrasında ülkeye tam manasıyla giren neoliberal ve feminist ideoloji iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda yoğun bir evrim ve dönüşümü beraberinde getirmiş, bu durumun sinemaya da yansıması kaçınılmaz olmuştur. Sinemada en büyük dönüşümün hissedildiği karakterler ise, kadın karakterlerdir. 1980 öncesi dönemdeki sinemadaki kadın karakterlerden çok farklı olan bu yeni karakterleri oluşturan ise kuşkusuz neoliberal ve feminist ideolojinin ülkede çeşitli alanlarda meydana getirdiği değişimlerdir. Bu eksende, çalışmada neoliberal ve feminist ideolojinin Türk sinemasındaki kadın karakterlerin dönüşümü üzerindeki yansımaları ele alınacaktır. Sinemada seçili filmlerdeki 1980 öncesindeki kadın karakterler ve 1980 sonrasındaki kadın karakterler karşılaştırılacak ve bu ideolojilerin sinemadaki kadın karakterlerin dönüşümü üzerindeki etkileri irdelenecektir.Keywords
Türk Sineması, Kadın, Neoliberalizm, Feminizm.

References