INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KÜRESEL PİYASALARDA SIKÇA KULLANILAN BAZI TERİMLERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR

Günümüzde hemen her alandaki gelişmelere paralel olarak hayatımıza yeni kavramlar girmektedir. Bu kavramları karşılamak için Türkçe kelime ve terimler yerine çoğunlukla işin kolayına kaçıp Batı dillerinden alınan kelime ve terimler kullanılmaktadır. Özellikle metaforik unsurlar içeren kavramlar, içerdiği metaforun Türk kültüründe olup olmadığı, varsa aynı anlamı taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın orijinal şekilleriyle Türkçeye aktarılmaktadır. Bu kelime ve terimler genellikle başta çeviri yoluyla dilimize girmekte, daha sonra yaygınlaşıp toplumda algı oluşturarak dile yerleşmektedirler. Söz konusu alıntı kelime ve terimlerin toplumun geneli tarafından anlaşılması, öğrenilmesi ve öğretilmesi için ifade ettikleri anlamı karşılayan Türkçe karşılıklarla ifade edilmesi gerekir. Bu çalışmada küresel ekonomi piyasalarında sıkça kullanılan ancak Türkçede ya görmezden gelinen ya da orijinal şekilleriyle yeni yeni kullanılmaya başlanan terimlere Türkçe karşılıklar önerilmiştir. Öncelikle alıntı terimlerin kökenlerine inilmiş, varsa tarihi gelişim ve değişim sürecinde geçirdikleri fonetik ve morfolojik değişikler açıklanmıştır. Bu terimlerin anlamları ve ifade ettikleri anlamlar üzerinde durulmuştur. Söz konusu kelime ve terimlere Türkçe karşılıklar bulunurken Türkçe kök ve eklerden Türkçenin kurallarına uygun karşılıklar önerilmiş, bunların yetersiz kaldığı durumlarda Türkçeye yerleşmiş ve halk arasında algı oluşturmuş kelimelerden faydalanma yoluna gidilmiştir. Her hâlükârda alıntı şekillerinden çok daha anlaşılır olan bu karşılıklarla, Türkçede yaşanan terim istilasına dikkat çekilmiş ve terim türetme ve yayma konusunda duyarlılık oluşturulmaya çalışılmıştır.Keywords
Türkçe, ekonomi, metafor, terimler, Türkçe terimler.

References