INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TARİHSEL SÜREÇTE GEMİ İÇ MEKÂNLARININ GELİŞİMİ

Coğrafi keşif, savaş, ulaşım ve ticaret gibi önemli birçok konudaki tarihi serüvenlerde karşımıza çıkan ve kültürler arası etkileşime katkısı büyük olan, belirli amaçlara hizmet eden, su üzerinde veya altında hareket edebilen mobil yapı olarak tanımlanan gemiler, teknolojik ve sosyolojik gelişmelere bağlı olarak tarihsel süreç içerisinde gelişmiş ve gelişmeye de devam etmektedir. Gemilerin ve iç mekânlarının; oluşumu Antik Çağ’da başlayıp, Sanayi Devrimi ile birlikte beden gücünden makine gücüne geçilmesine başlanan Yeni Çağ’da büyük ölçüde değişim geçirmiş, Yakın Çağ’da ergonomi ve insan hakları gibi sosyolojik gelişmeler ile günümüz gemilerine evirilmiştir. Çağlar arası süren bu gelişmeler, bu gelişmelere paralel ilerleyen insanoğlunun ihtiyaçları ve güvenlik zafiyetine neden olabilecek risk unsurları, gemilerde iç mekânların oluşumunda ve gelişiminde doğrudan etkili olmuştur. Bu çalışmada gemi iç mekânlarının tarihsel süreçteki gelişimi literatür taramalarından elde edilen verilerle nicel araştırma modeli olan tarihsel yöntem ile iç mimari disiplini çerçevesinde irdelenmiş, dönemlerin teknolojik ve sosyolojik gelişmelerinin gemi iç mekânları üzerindeki etkileri belirtilmiştir. Bu çalışma; tersanecilik sektöründe yer edinmek isteyen iç mimarlar, mimarlar ve endüstri ürünleri tasarımcıları için gemilerin tarihi ve gemi iç mekânlarının gelişim süreçleriyle ilgili bilgi verici olurken, literatüre katkı sağlamıştır.Keywords
Yüzer Yapı, Gemi İç Mekânları, Gemi, Tarihsel Süreç, Sanayi Devrimi

References