INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


NİKOLAY BABOGLU’NUN KALEMİNDEN DİL VE KÜLTÜR

Yirminci yüzyılın başlarına kadar yazı diline sahip olamayan Gagavuzlar, birçok Türk topluluğunda olduğu gibi, oldukça zengin sözlü edebiyata sahiptirler. Sözlü ürünlerle yaşayan Gagavuz Türkçesi sayesinde, Gagavuzlar milli kimliklerini ve varlıklarını bugüne kadar yaşatmayı başarmışlardır. Yirminci yüzyılın başından itibaren yazı diline sahip olmaya çalışan, bunu, varlığını korumanın bir gereği sayan Gagavuz aydınları bu yolda övülecek çalışmalar yapmıştır. Bu öncü aydınlardan olan Nikolay Baboglu, çalışmaları ile dil ve kültürün toplum yaşamındaki değerini ortaya koymuş, yalın, içten söyleyişlerle Türkçenin derinlerdeki köklerinden bugüne uzanışını, bireysel ve toplumsal kimliği oluşturmasını anlatmıştır. Doküman incelemesi yoluyla yaptığımız çalışmada N. Baboglu’nun kaleminden dil ve kültüre bakışla; kültür insanlarının önemini ve değerini vurgulamaya çalıştık.Keywords
Gagavuz, N. Baboglu, dil, kültür

References