INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


“RESİMLİ TÜRKÇE KAMUS”TA EŞYA, ARAÇ-GEREÇ ADLARININ YAPISI

Bir milletin en değerli hazinesi, o dili yansıtan ve o dilde yazılmış olan sözlüklerdir. Sözlüklerdeki kelimelerin ruhunda onu kullanan ve işleyen ulusun kültür mirası bulunmaktadır. Bir dilin derinliği ve zenginliği o dilin sözvarlığına bakılarak tespit edilmektedir. Sözvarlığı ise kelimelerle anlam kazanmaktadır. Dolayısıyla kelimelerin bir arada bulunduğu sözlükler sözvarlığı açısından önemli kaynaklardır.

Raif Necdet Kestelli tarafından kaleme alınan Resimli Türkçe Kamus Arap harfleriyle yazılan son Türkçe sözlük olması bakımından önem arz etmektedir. Sözlükte Arapça, Farsça ve Türkçe kelimelerin yanında Batı kökenli kelimelere de yer verildiği tespit edilmiştir. 18590 söz bulunan sözlüğün içerinde eşya adları tespit edilerek yapı bakımından incelenmiştir. Eşya adlarını oluşturan bazı eklerin kökeni hakkında görüşler tespit edilerek belirtilmiştir. Bu çalışma ile geçmişte kullanılan fakat günümüzde unutulan bazı Türkçe eşya adlarının da tekrar yeni nesillere kazandırılması amaçlanmıştır.

Ulu bir milletin ruhunu yansıtan kelimelerin toplanılıp sözlük haline getirildiği Resimli Türkçe Kamus’un sözvarlığının bir parçası olan eşya adları geçmişten geleceğe aktarılan ve insan yaşamını kolaylaştıran önemli teknolojik unsurlardır. Eşyalar aynı zamanda geçmiş yılların kalıntıları olan ata yadigarlarıdır. Dolayısıyla insan yaşantısının önemli bir unsuru olan eşya adlarının yapı bakımından incelenmesi görevini Türk gençliği olarak üstlenmiş bulunmaktayız.Keywords
Sözlük, Kelime Bilgisi, Gramer

References