INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KUR'AN KAVRAMLARI BAĞLAMINDA TENZİH

İslam Felsefesi ve Kelâm ilminin en temel konularından birisi Allah'ın varlığı, birliği ve sıfatlar konusudur. İslam alimleri, Allah'ı Kur'an ve akıl bağlamında nitelemiş ve varlığının delillerini ortaya koymuşlardır. İslam düşüncesinde Allah'a ait bilgilerin temeli Kur'an'a dayanır. Kur'an Allah'ı, isim, sıfat ve fiilleri ile nitelemiştir. Bu nitelemeler ışığında İslam alimleri Allah'ın sıfatlarını; zâti, tenzihi/selbî, sübûtî, fiîlî ve haberi sıfatlar şeklinde sınıflamışlardır. İslam düşüncesinde daha çok sübûti ve haberi sıfatlar üzerinde tartışmalar yaşanmış ve farklı yaklaşımlar ileri sürülmüştür. Zâti sıfatlar, sadece Allah'a özel niteliklerdir. Bu sıfatların olumsuzu tenzihi/selbî sıfatları oluşturur. Tenzihi sıfatlar, Allah'ı noksan sıfatlardan yadsımayı ifade eder. Tenzihi sıfatlar, genel olarak tevhid ve Allah'ın diğer varlıklara benzememesi ilkeleri üzerine dayalıdır. Kur'an Allah'ı, daha çok tenzih yöntemi bağlamında nitelemiştir. Bu bağlamda Kur'an'da çok sayıda kavram geçmekte ve nitelemeler yapılmaktadır.Keywords
Allah, Kur'an, İsim, Sıfat, Zâti, Tenzih

References