INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


“TİTANİK” FİLMİNİN AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI TERAPİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Albert Ellis tarafından geliştirilen Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi (ADDT), bilişsel davranışçı terapiler arasında en popüler olan terapidir. ADDT, bireylerin hem akılcı ya da “mantıklı” hem de akılcı olmayan “mantık dışı” düşünme potansiyeliyle doğdukları varsayımına dayanır. ADDT’ye göre, bireylerin olayları ve yaşadıklarını yorumlama biçimleri yaşadıkları psikolojik güçlüklerin oluşumunu belirler. ADDT’ye göre, bireyin sahip olduğu duygular, düşünceler ve davranışlar önemli ölçüde birbirini etkiler. Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi isminden de anlaşılacağı üzere, bu üç alanı ve aralarındaki ilişkiyi vurgulayan bir yaklaşımdır. Ayrıca bunları bütünleştirdiği için de bütünleştirici bir yaklaşım olarak anılan bir terapi yaklaşımıdır.

Bu çalışmada, “Titanik” filmi Akılcı Duygusal Davranışçı Terapinin temel kavramları açısından incelenmiştir. Bu amaçla çalışmada öncelikle ADDT’nin temel kavramları açıklanmış ve ardından filmden seçilen çeşitli sahneler ve film müziği ABC Modeli, akılcı olmayan inançlar ve akılcı inançlar gibi temel kavramlara göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda, filmin sahnelerinin ve müziğinin çoğunlukla akılcı olmayan bir inanç sistemini yansıttığı görülmüştür.Keywords
Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi (ADDT), Titanik, Film.

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved