Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


“TİTANİK” FİLMİNİN AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI TERAPİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Albert Ellis tarafından geliştirilen Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi (ADDT), bilişsel davranışçı terapiler arasında en popüler olan terapidir. ADDT, bireylerin hem akılcı ya da “mantıklı” hem de akılcı olmayan “mantık dışı” düşünme potansiyeliyle doğdukları varsayımına dayanır. ADDT’ye göre, bireylerin olayları ve yaşadıklarını yorumlama biçimleri yaşadıkları psikolojik güçlüklerin oluşumunu belirler. ADDT’ye göre, bireyin sahip olduğu duygular, düşünceler ve davranışlar önemli ölçüde birbirini etkiler. Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi isminden de anlaşılacağı üzere, bu üç alanı ve aralarındaki ilişkiyi vurgulayan bir yaklaşımdır. Ayrıca bunları bütünleştirdiği için de bütünleştirici bir yaklaşım olarak anılan bir terapi yaklaşımıdır.

Bu çalışmada, “Titanik” filmi Akılcı Duygusal Davranışçı Terapinin temel kavramları açısından incelenmiştir. Bu amaçla çalışmada öncelikle ADDT’nin temel kavramları açıklanmış ve ardından filmden seçilen çeşitli sahneler ve film müziği ABC Modeli, akılcı olmayan inançlar ve akılcı inançlar gibi temel kavramlara göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda, filmin sahnelerinin ve müziğinin çoğunlukla akılcı olmayan bir inanç sistemini yansıttığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi (ADDT), Titanik, Film.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri