Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BİLGİ ÇAĞINDA GELENEKSEL BİLGİNİN VARLIĞI

Son zamanlarda üzerinde oldukça sık konuşulan ve etkilerinin hemen hemen tüm alanlarda hissedildiği bilgi çağı ve bilgi toplumu kavramları; bilginin önemli bir güç halini aldığının göstergesidir. Modern sonrası dönemin en başat konusu halini alan bilgi; tarihin başlangıcından günümüze kadar sadece felsefenin konuları arasında yer almayıp, Aydınlanma Dönemi ile birlikte sosyolojinin konuları arasında da kendine yer bulmuştur. Bilginin toplum tarafından inşa edilmesi, onun toplumsallığı konusunun sürekli gündemde kalmasına sebep olmuştur. Toplumların geçirmiş oldukları evreler dikkate alındığında; her dönemin kendine has bir takım özellikleri mevcuttur. Bilişim sistemlerinin ve teknolojinin oldukça ileri bir seviyede olduğu günümüzde; bilginin bir güç unsuru olması, onun değerinin gün geçtikçe arttığını göstermektedir. Her ne kadar bilim ve teknoloji son derece ileri bir seviyede olsa da, gündelik hayatta da değişim ve dönüşüm yaşansa da; geleneksel boyutta gündelik yaşamda kullanılan bilgilerin varlığı halen devam etmektedir. Belirli bir kültürün devamlılığının sağlanmasında geleneksel bilginin önemi azımsanmayacak kadar önemlidir. Bu çalışmanın amacı, bir topluma ait edebiyat, sanat, bilim, din, dil vb. gibi unsurların nesilden nesile aktarılması vazifesini üstlenen geleneksel bilgi ve bilginin tarihi geçmişi, bilgi toplumu ve gündelik hayatta geleneksel bilgi, bilgi çağının toplum üzerinde ne gibi değişim ve dönüşüm meydana getirdiğinin yanı sıra muassır medeniyet seviyesini yakalamış bilgi toplumlarında dahi geleneksel bilginin canlılığını nasıl koruduğunu ortaya koymaktır.Anahtar Kelimeler
Bilgi, Bilgi Çağı, Bilgi Toplumu, Geleneksel Bilgi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri