INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MENŞE ÜLKE ETKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME; MELEZ ÜRÜNLER VE MARKANIN MENŞEİ

Son yüzyılda büyük bir hızla oluşan ulaşım ve bilişim teknolojilerindeki gelişim, ülkeler arasındaki fiziki sınırları nerdeyse ortadan kaldırmış ve hızlı bir küreselleşmeye zemin hazırlamıştır. Bununla beraber, uluslararası işletmecilik ve pazarlama faaliyetlerinin daha yoğun bir hal almasıyla, tüketiciler tüm dünyadaki yenilikleri anında görüp, talep edebilir hale gelmişlerdir. Yani tüketicilerin zevk ve ihtiyaçlarının da küreselleşmeye başlaması küresel ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tüketicilerin satın alma kararları, ürünle ilgili rasyonel, duygusal ve teknik değerlendirmelerden etkilendiği gibi, ürünlerin menşe ülkelerin yaratmış olduğu imaj çağrışımlarından da etkilemektedir. Ancak uluslararası ticaretin küreselleşmesiyle günümüz tüketicileri her geçen gün daha fazla çok ülkeli ilişkileri olan ürünler (melez ürünler) ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, melez bir ürünün üretildiği menşe ülkenin, artık marka imajının ve ürün kalitesinin değerlendirilmesinde en önemli belirleyici unsur olmaması muhtemeldir. Bu çalışma, “markanın menşe” ülkesini alternatif bir değerlendirme aracı olarak kavramsallaştırarak, daha önce yapılmış menşe ülke araştırmalarını genişletmeyi amaçlamaktadırKeywords
Çokuluslu ürünler, Markanın menşei, Menşe ülke etkisi, Melez ürünler

References