INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TARIMSAL GİRİŞİMCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE TARIMSAL KOOPERATİFLERİN ROLÜ

Tarımsal kooperatiflerin kuruluş amaçları tarım sektöründe faaliyet gösteren özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin tek başlarına üstesinden gelemeyecekleri problemleri birlikte çözme anlayışına dayanmaktadır. Tarımsal girişimciler de girişimcilik sürecinde çeşitli finans, pazarlama, yönetim, insan kaynakları konularında çeşitli problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Çalışma, tarımsal girişimcilerin tek başlarına aşmakta zorlandıkları problemlerin aşılmasında tarımsal kooperatiflerin etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Tarımsal kooperatiflerin kuruluş amaçları, faaliyetleri ve üyeleri açısından faydaları dikkate alındığında tarımsal girişimcilerin karşılaştıkları problemleri çözüme kavuşturma noktasında tarımsal kooperatiflerin olumlu yönde katkı sağladığı sonucuna ulaşılmaktadır.Keywords
Kooperatif, tarımsal kooperatif, tarımsal girişimci

References