Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


LIFELONG LEARNING: NOT A 21ST CENTURY, BUT AN OMNITEMPORAL SKILL

İnsan olarak çeşitli ihtiyaçlarımız vardır, ve bu ihtiyaçların biri de şüphesiz öğrenmedir. Yaşadığımız sürece öğrenme asla bitmez, dahası, kişilerin yaşamlarını geliştirmelerini öğrenme destekler. Öğrenme, başarı ortamlarında daha da önem kazanır. Bu nedenle, bu çalışma üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini incelemektedir. Detaylandırmak gerekirse, bu çalışma öğrencilerin yabancı dil öğrenme açısından yaşam boyu öğrenme eğilimlerini belirmeyi amaçlamaktadır. Yaşam boyu öğrenme, yetişkin eğitiminde oldukça önemli bir yere sahip olduğu için, katılımcılar 1, 2, 3 ve 4. sınıf üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Veriler, Yaşam Boyu Öğrenme Eğilim Ölçeği ve öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini belirleme amaçlı hazırlanan nitel bir tablo ile toplanmıştır. Bu nedenle, araştırma deseni nicel ve nitel veriler ile oluşturulmuştur. Çalışma, yaşam boyu öğrenme eğilimini yabancı dil öğrenme açılarından incelemiş ve öğretmen ve öğrencilere çıkarımlar sunmuştur.Anahtar Kelimeler
Yaşam boyu öğrenme eğilimi, Yabancı dil öğrenme, Yetişkin eğitimi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri