INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


LIFELONG LEARNING: NOT A 21ST CENTURY, BUT AN OMNITEMPORAL SKILL

İnsan olarak çeşitli ihtiyaçlarımız vardır, ve bu ihtiyaçların biri de şüphesiz öğrenmedir. Yaşadığımız sürece öğrenme asla bitmez, dahası, kişilerin yaşamlarını geliştirmelerini öğrenme destekler. Öğrenme, başarı ortamlarında daha da önem kazanır. Bu nedenle, bu çalışma üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini incelemektedir. Detaylandırmak gerekirse, bu çalışma öğrencilerin yabancı dil öğrenme açısından yaşam boyu öğrenme eğilimlerini belirmeyi amaçlamaktadır. Yaşam boyu öğrenme, yetişkin eğitiminde oldukça önemli bir yere sahip olduğu için, katılımcılar 1, 2, 3 ve 4. sınıf üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Veriler, Yaşam Boyu Öğrenme Eğilim Ölçeği ve öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini belirleme amaçlı hazırlanan nitel bir tablo ile toplanmıştır. Bu nedenle, araştırma deseni nicel ve nitel veriler ile oluşturulmuştur. Çalışma, yaşam boyu öğrenme eğilimini yabancı dil öğrenme açılarından incelemiş ve öğretmen ve öğrencilere çıkarımlar sunmuştur.Keywords
Yaşam boyu öğrenme eğilimi, Yabancı dil öğrenme, Yetişkin eğitimi

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved