INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


YENİ SİSTEM ÖNERİSİ OLARAK YARI BAŞKANLIK SİSTEMİ VE DÜNYADAKİ UYGULAMALARI

1982 Anayasa’sı ile ülkemizin hükümet sistemi olarak parlamenter sistem kabul edilmiş fakat yaşanan tarihi olaylar ve aynı zamanda sosyo-ekonomik yapıda meydana gelen değişim ve gelişmeler parlamenter sistemin değişmesi ve yeni hükümet sistemlerinin tartışılması gerektiğine yönelik düşüncelerin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle anayasada 2007 yılında yapılan değişik ile mevcut hükümet sisteminin hükümet sistemleri içerisindeki yerinin tespitine yönelik tartışmalar da hız kazanmıştır. Bu bağlamda alternatif olarak sunulan yarı başkanlık sistemi, ülkemiz siyasi geçmişinde çok sayıda tartışmaya konu olmuştur. Nitekim bu sistem varlığı karşısında, yürütme organının istikrarsızlığına yönelik eleştiriler söz konusu olabildiği gibi aynı zamanda tam bir gelişmiş ülke profili yaratacağına yönelik görüşler de bulunmaktadır.Keywords
Hükümet Sistemi, Yarı Başkanlık, Yarı Başkanlık Uygulamaları

References