INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İÇ GÖÇ VE KIRSAL GENÇLİK: TOROS DAĞ KÖYLERİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmada temel olarak, köyde yaşayan gençlerin kente göç etme eğilimleri ile nedenlerini ortaya koymak; gençleri köylerde tutabilecek ve kırsal alanlarda kalkınmayı sağlayacak öneriler sunmak amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca, kente göç etmiş gençlerin/ailelerin beklentilerinin ne ölçüde karşılandığı da incelenmiştir. Araştırmanın ana materyalini Adana ili Toros dağ köylerinde yaşayan kırsal gençlerle yapılan bireysel görüşmeler ve bu köylerden kentte göç etmiş gençlerle ve ailelerle yapılan odak grup görüşmeleri yoluyla elde edilen birincil veriler oluşturmuştur. Bu çalışmada gençlerin %77,5’nin kırdan kente göç etme eğiliminde oldukları saptanmıştır. Araştırmanın en önemli bulgusu, kırdan kente göçün devam edeceği ve genç nüfusun köyde düzenli gelir kazanımı durumunda bile köyde yaşamak yerine kenti tercih etmeleri olarak saptanmıştır.Keywords
Kırsal gençlik, Kırdan kente göç, Toros Dağ Köyleri, Adana

References