INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MOBBING PERCEPTION OF TEACHERS AND ACADEMICIANS IN TURKEY: A DESCRIPTIVE ANALYSIS AT PUBLIC SCHOOLS AND UNIVERSITIES

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki akademisyenler ve öğretmenlerin mobbing algılarının yapılan anket ile ölçülmesidir. Çalışmanın sonuçları Türkiye’de kamuda çalışan öğretmen ve akademisyenlere gönderilen anket formunda elde edilmiştir. Örneklem 1477 katılımcıdan elde edilen cevaplardan oluşmuştur. Geniş çerçeveden bakıldığında mobbinge maruz kalma türleri, öğretmenlerin ve akademisyenlerin cinsiyet ve mesleki açıdan mobbing algıları arasındaki farklara dair kanıtlar elde edilmesi amaçlanmıştır. Böylece üniversitelerin ve okulların bağlı oldukları kamu ve örgütsel otoriteler mobbingin önlenmesi için neler yapılması gerektiği konusunda karar verebilecek, bu bilgi sayesinde mobbingi önlemeye yönelik nasıl ilkeler ve politik kararların alınması ve oluşturulması gerektiği belirlenebilecektir. Bu çalışmadan bir takım sonuçlar elde edilmiştir. İlk olarak bütün örneklem içerisinde mesleki ve cinsiyet bakımından algı farklılıkları ortaya koyulmuştur. İkinci olarak aynı meslek grubundaki katılımcıların cinsiyet bakımından mobbinge dair algılarındaki farklılıklar belirtilmiştir. Son olarak da aynı cinsiyetteki katılımcıların farklı meslek grupları bakımından mobbing algıları ortaya koyulmuştur.Keywords
Mobbing, Akademisyen, Öğretmen, Kamu Okulları, Üniversite

References