INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KÜRESELLEŞMENİN BEYİN GÖÇÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE

Göç insanın yaratıldığı ilk dönemden itibaren hayat şartlarını iyileştirmek ve yaşayabilmek gibi çeşitli nedenlerle gerçekleştirilen ve tüm toplumları ve toplulukları etkileyen, pozitif ve negatif yönlere sahip olan bir olgudur. Basit bir şekilde bir yer değiştirme hareketi olarak tanımlansa da, toplumun hatta ülkelerin sosyal, kültürel, ekonomik, politik yapısının değiştiren sosyo-ekonomik bir olaydır. Günümüzde göç, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında, sanayileşmenin hızlanmasıyla, başlangıçta vasıfsız emeğin göçü ile ortaya çıksa da özellikle yurt dışına işgücü göçünün önemli bir kısmını oluşturan beyin göçü hareketliliğine dönüşmüştür. Beyin göçünün olumlu ve olumsuz yanları bulunmakla beraber, özellikle göç veren ülkenin sosyal sermayesini azaltmakta buna karşılık göç alan ülkeye hem sosyal hem de ekonomik alanda katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada işgücü göçü ve beyin göçü kavramlarının teorik çerçevesi verilmekte ve özellikle Türkiye’den diğer ülkelere yönelik iş göçünün-beyin göçünün olumlu ve olumsuz yanları araştırılmaktadır.Keywords
Göç, İşgücü Göçü, Beyin Göçü

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved