Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KÜRESELLEŞMENİN BEYİN GÖÇÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE

Göç insanın yaratıldığı ilk dönemden itibaren hayat şartlarını iyileştirmek ve yaşayabilmek gibi çeşitli nedenlerle gerçekleştirilen ve tüm toplumları ve toplulukları etkileyen, pozitif ve negatif yönlere sahip olan bir olgudur. Basit bir şekilde bir yer değiştirme hareketi olarak tanımlansa da, toplumun hatta ülkelerin sosyal, kültürel, ekonomik, politik yapısının değiştiren sosyo-ekonomik bir olaydır. Günümüzde göç, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında, sanayileşmenin hızlanmasıyla, başlangıçta vasıfsız emeğin göçü ile ortaya çıksa da özellikle yurt dışına işgücü göçünün önemli bir kısmını oluşturan beyin göçü hareketliliğine dönüşmüştür. Beyin göçünün olumlu ve olumsuz yanları bulunmakla beraber, özellikle göç veren ülkenin sosyal sermayesini azaltmakta buna karşılık göç alan ülkeye hem sosyal hem de ekonomik alanda katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada işgücü göçü ve beyin göçü kavramlarının teorik çerçevesi verilmekte ve özellikle Türkiye’den diğer ülkelere yönelik iş göçünün-beyin göçünün olumlu ve olumsuz yanları araştırılmaktadır.Anahtar Kelimeler
Göç, İşgücü Göçü, Beyin Göçü

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri