INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


COVID -19 SÜRECİNDE EĞİTİM ÇALIŞANLARININ SENDİKAL BEKLENTİLERİNİN SENDİKAL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, Covid-19 sürecinde sendikanın desteğini yanında hissetmeyenlerin sendikaya sadakatleri, sendika için çalışma isteklilikleri ve sendikal beklentilerinin daha düşük olduğu; sendikalı olmanın önemini daha iyi kavrayanların hem sendikaya inançlarının hem de sendikal beklentilerinin daha yüksek olduğu; sendikanın haklarını koruduğunu düşünenlerin sendikaya karşı sorumluluk ve sendikal beklentilerinin yüksek olduğu, Covid-19 sürecinin sendikal açıdan hayal kırıklığı olduğunu düşünenlerin ve sendikanın kendisini yalnız bıraktığını düşünenlerin sendikal beklentilerinin daha düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca sendikal beklentilerin sendikal bağlılığı pozitif etkilediği de belirlenmiştir.Keywords
Eğitim Çalışanları, Sendika, Sendikal Beklentiler, Sendikal Bağlılık, Covid-19

References