INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MİMAR ZEKİ SAYAR’IN PERSPEKTİFİNDEN 1950’LERDE MİMARLIĞA DAİR DEĞERLENDİRMELER

Arkitekt dergisinin kurucularından mimar Zeki Sayar’ın perspektifinden Türkiye ve dünya mimarlığının 1950’li yıllarını inceleme amacıyla, Sayar’ın Arkitekt dergisindeki yayınlarına bakılmıştır. 1950’lerde bahsi geçen konular arasında: o dönemde yürütülen imar politikası ve mevcut konut problemi, yurtdışı kaynaklı mimarlık dergilerde yayınlanan bazı mimari projelerin tanıtılması, tarihi eserlerin korunması, dönemin ihtiyaç programında yer alan okul binası projelerine ilişkin bilgiler, mimarlık eğitimi ve önemi gibi çeşitli konular bulunmaktadır. Çalışmanın diğer bölümünde 1950’lerde Zeki Sayar’ın yürütmüş olduğu iki mimari proje olarak “Merbank mahallesi” ve “Akev tütün deposu ve idare binası” yer almaktadır. Bu çalışma, Zeki Sayar’ın perspektifinden 1950’lerde Türkiye’de ve dünyada yürütülen mimarlığa ilişkin çeşitli konuları anlamayı amaçlamaktadır.Keywords
Zeki Sayar, Cumhuriyet dönemi mimarisi, modern mimarlık, 1950’lerde mimari

References