INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


STRATEJİK İLETİŞİM ARACI OLARAK SEMBOLLERİN KULLANIMI: “SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİ FRUNZE’DE (BİŞKEK) BULUNAN HEYKEL VE DUVAR RESİMLERİNİN İDEOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde kamusal alanlar, günlük yaşam pratiklerinin gerçekleştiği sosyal mekan ve alanlar resmi ideoloji tarafından “Sovyet insanı” kimliğinin ideolojik inşası amacıyla kurgulanmış ve tasarlanmıştır. Bu süreçte sanat ve sanat eserleri sistemin ideolojik araçları olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada Sovyet dönemi Kırgızistan Cumhuriyeti’nin başkenti Bişkek’te yer alan çok sayıda heykel ve duvar resimlerinden seçilmiş nesneler, ideolojik işlevi ve ideolojik göstergeler olarak göstergebilimsel yaklaşımlar ve Louis Althusser’in ideoloji tanımı temelinde çözümlenecektir.Keywords
Siyasal semboller, heykeller

References