Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ UYGULAMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER: ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİ İLE KİPAŞ KÂĞIT FABRİKASINDA BİR UYGULAMA

Gerek imalat gerekse de hizmet üreten işletme olsun günümüzde işletmeler çevresel konulara odaklanmaktadırlar. İşletmeler artık çevreye olan olumsuz etkilerini yeşil düşünceyle değerlendirmekte ve çevresel faaliyetlere tedarik zincirine yeşil kavramını uyarlayarak başlamaktadırlar. Fakat işletmeler bu faaliyetleri gerçekleştirirken bir takım engellerle karşılaşmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı yeşil tedarik zinciri yönetimi uygulaması önündeki bu engellerin belirlenmesidir. Çalışma Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasında AHP yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Problemin karar hiyerarşisi oluşturulurken finans, katılım ve destek, teknoloji, bilgi ve dış kaynak olmak üzere beş ana kriter ve bu kriterler ile ilintili yirmi altı alt kriter kullanılmıştır. Belirlenen engeller önem derecelerine göre sıralanmış ve duyarlılık analizi ile öncelik sıralamasının güvenilirliği teyit edilmiştir. Yapılan analizler ile ulaşılan genel sonuç finans, teknoloji, bilgi ve dış kaynak faktörleri arasından işletmenin yeşil tedarik zinciri uygulamaların engel çıkarabilecek en önemli faktör dış kaynaktır. Çalışma Türkçe tedarik zinciri yazınında kağıt sektöründe belirlenen engeller açısından ilk olma özelliği taşımaktadır.Anahtar Kelimeler
Analitik Hiyerarşi Süreci, Kağıt Fabrikası, Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri