INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PROF. AHMET ATAN'IN RESİMLERİNDE MİSTİK ARAYIŞLAR

Bu çalışmada yakın bir zamanda ebediyete uğurladığımız Prof. Ahmet Atan’ın özgün resim çalışmaları mistik yönüyle incelenmiştir. Atan, çağdaş Türk sanatında milli dinamiklere dayanan, aydın ve özgün düşünen, özenli ve yerel kaynaklarla beslenen bir akademisyen ve sanatçı olmuştur. Yaşamı boyunca eğitime ve sanata verdiği emek kadar sanatçıların toplumsal güvenceye kavuşturulması gereğini duyurmaya yönelik etkinliklerde de görev almıştır. Ahmet Atan ressamlığı, sanatçı ve akademisyen kişiliği ile çağdaş Türk sanatının aktif üyeleri arasında yer almıştır. Resim çalışmaları başlangıçta sosyal realizm akımı ile çıkış yapmış daha sonra mistik arayışlarla kendine has üslubunu geliştirmiştir. Eserlerinde biçimler ve figürler, özgün ve bireysel bir anlatım halinde sanatın evrensel plastik dilini ustaca kullanarak milli bir yaklaşım ortaya koyar. Onun resimlerinde kuşlar, arılar, böcekler ve kalpleri çağrıştıran ulusal ve evrensel imler yöresellikten evrenselliğe doğru mistik bir yüceliş oluşturmaktadır. Bu çalışmada literatür taraması ile yıllar öncesinde Ahmet Atan Hoca ile yapılan mülakatlardan yararlanılmıştırKeywords
Ahmet Atan, Mistisizm, Çağdaş Türk Resmi, Soyutlama

References